KONGRE KONULARI
Çevre ve Sağlık

Hava, su ve toprak kirlilikleri, Yeşil alanlar, Arazi kullanımı ve korunması, Doğal kaynak yönetimi, Ekosistem hizmetleri, Sosyal farkındalık ve davranış, Çevre ve sağlık yönetiminde (ekosağlık) yeni teknolojilerin ve yeni fikirlerin etkisi, Çevre kalitesi - jeokimya, besinler, kirlilik, ortaya çıkan sorunlar ve sağlık sorunları, iklim değişiklikleri

Halk Sağlığı Sorunları

COVID-19 Pandemisinin halk sağlığı uygulamalarına etkisi, modern çağda minimal invaziv tedavide inovasyonun dinamikleri, Hap bıçaktan daha mı keskin? Farmakolojik tedavi ve invaziv tedavi, Sağlığı geliştirme ve koruma, COVID 19 ve bulaşıcı hastalıklar, Spor ve sağlık, Sağlık yönetimi, Farmakolojik tedavi, Hastalıkların profilaksisi, Sigara, Aşılama, Yaşam kalitesi

Tıp Bilimleri

Eski tıbbi problemlere yeni yaklaşımlar, Diş Hekimliği, Tıpta Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji, Çeviri Tıbbı

Gıda sorunları

Gıda güvenliği ve kontrolü, Açlık ve gıda güvenliği, Gıda ve Sağlık, Beslenme ve diyet zorlukları, Biyoüretim süreçleri ve gıda zinciri

Tarım Bilimleri

Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji, Sulama, Tarla ve Bahçe Bitkileri, Yeşil biyoteknoloji - kavramlar, örnekler, sonuçlar, Bitkilerin su ihtiyaçları, sulama ihtiyaçları, hava-bitki-toprak ilişkisi

Biyosistem Mühendisliği

Sürdürülebilir gelişmeler için biyolojik sistemler, Güç ve makineler, Otomasyon ve gelişen teknolojiler, Yenilenebilir enerji kaynakları, Hassas tarım, Yapılar ve çevre

Tarım Ekonomisi

Kırsal alanlarda ve tarımda sürdürülebilir kalkınma, Döngüsel ekonomi, Kaynak verimliliği, Biyoekonomi

Zootekni

Veterinerlik, Üretim, Hayvan refahı

Diğerleri

Sağlık insan çevresi için sürdürülebilir mücadeleler ve çözümler