GENEL BİLGİLER
Kayıt Masası

Kayıt masası 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yaka Kartı

Tüm katılımcı ve refakatçilerin kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları kongrenin sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım Belgesi

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin kayıt masasından verilecektir.

Poster Alanı

Kongrede poster sunum yapmak isteyenler için dijital sunum olanağı sağlanacak olup, kongre merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Posterler ppt ya da pdf formatında hazırlanacaktır. Hazırlanan posterler minimum 1 maksimum 3 sayfadan oluşmalıdır. Ayrıca basılı şekilde poster yapılması gerekmemektedir. Sergi alanı kongre boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

Bildiri Basımı

Kongreye gönderilen tam metin makaleler, isteğe bağlı olarak bildiri kitabında (sadece kongre kitapçığı ücretsizdir) veya aşağıdaki dergilerde hakem sürecini geçtikten sonra yayınlanabilir:

  1. Ecohydrology & Hydrobiology, (Kongreye sunulan ve seçilmiş makaleler, hakem sürecini geçtikten sonra bu dergide 2023 yılında ücretsiz yayınlanacaktır, IF: 2.957, Q2.
    https://www.journals.elsevier.com/ecohydrology-and-hydrobiology)
  2. Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture, Özel Sayı (Kongreye sunulan ve hakem sürecini geçmiş makaleler %20 indirim karşılığında yayınlanacaktır, IF:3.889, Cited score: 5.0, Q2
    https://www.mdpi.com/journal/sustainability/topical_collections/sus_rural_agri)
  3. International Journal of Environmental Research and Public Health, Özel Sayı (Kongreye sunulan ve hakem sürecini geçmiş makaleler derginin ücreti karşılığında yayınlanacaktır, IF:4.614, Q1.
    https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/sustainablehuman_environment)
  4. Infrastructure and Ecology of Rural Areas (Kongreye sunulan ve hakem sürecini geçmiş makaleler ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Dergi Uluslarası alan indeksi kapsamındadır.)
Önemli Tarihler

Bildiri özet son gönderim tarihi: 20 Eylül 2022
Tam metin son gönderim tarihi: 30 Eylül 2022
Kongre programının yayınlanması: 12 Ekim 2022
Kongre kitapçığının yayınlanması: 20 Kasım 2022

Teşvik ve Doçentlik

Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir (2022 Teşvik Yönetmeliğinde). Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize 15 farklı ülkeden bildiri geleceğini ön görmekteyiz. Şayet kongremiz %50'den fazla yabancı katılımcı şartını sağlayamazsa tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2022 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır. Bu konuya özen gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Ancak yapmış olduğumuz anlaşmalar sayesinde uluslararası dergilerde hakem sürecinden geçen makaleler yayınlanacaktır. Bu dergiler Doçentlik ve teşvik kriterlerini sağlamaktadır. Makaleler hangi dergiye gönderilecekse o dergini formatına göre hazırlandıktan sonra derginin web sayfasından gönderilmelidir.