BİLDİRİ GÖNDERİMİ
           

Kongreye kayıt için Abstract Yönetim Sistemi alanında Yeni Kayıt bölümünden bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Aşağıda verilen yazım kuralları kongre kitapçığı için geçerlidir.

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak Türkçe veya İngilizce gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya Türkçe olmayan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

 • Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 4 sayfa olmak üzere 12 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Bildiri metni 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1.5 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Bildirinin en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto ile ilk harfleri büyük ve koyu olarak ortada yer almalıdır.
 • Yazar/yazarların adları ve bağlı olduğu kurumlar 12 punto ile ortaya hizalanarak yazılmalıdır. Yazarların bağlantı adresleri soy isimlerin sonuna küçük harf ile üst simge kullanılarak verilmelidir. Her yazarın ORCID numaraları adresin devamında yazılmalıdır.
 • Sorumlu yazar: Yayının tüm aşamalarında yazışmalar sorumlu yazar ile yapılacaktır. Bu nedenle sorumlu yazar üst simge ile belirtilerek E-posta adresi ve iletişim bilgileri güncel olarak belirtilmelidir.
 • Bildiri başlıklarının sırası Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler Özet başlığının hemen ardından, Türkçe ve İngilizce yazım kurallarına uygun olarak en az 3 ve en fazla 6 anahtar kelime eklenmelidir.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto ve koyu olmalıdır ve metin içinde sunulmalıdır. Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Denklem ve Formüller: Formüller metin içerinde arka arkaya numaralandırmalıdır. Alt simgeler ve üst simgeler net olmalıdır. Denklemler, parantez içinde sağ tarafta seri olarak numaralandırılmalıdır.
  Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır
 • Teşekkürler veya Bilgilendirme: Teşekkür veya bilgilendirme, kaynaklardan önce ayrı bir başlık altında verilmeli, temel başlık sayfasında, dipnot olarak veya başka bir şekilde teşekkür ekleme yapılmamalıdır.
 • Kaynaklar metin içerisinde atıfta bulunulan her referansın aynı zamanda kaynaklar bölümünde de eklenmelidir.
 • Kaynak örneği:
  Tek yazar: Yazarın soyadı ve yayın yılı (Erdal, 2021)
  İki yazar: Hem yazarların adları hem de yayın yılı (Demircan ve Aktaş, 2021)
  Üç veya daha fazla yazar: İlk yazarın adı ve ardından " ve ark." ve yayın yılı (Kartal ve ark., 2021)
 • Bir dergi yayın kaynağı: F.O. and Toker, C., 2009. Fumigant toxicity of three essential oils and their binary and tertiary mixtures against the pulse beetle, Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae), Fresenius Environmental Bulletin, 18(6):975-981.
 • Bir kitap kaynağı: Yüksel A.N. ve Yüksel, E. 2012. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık Lim. Şir. Istanbul, 272s.
 • Bir web sitesi kaynağı:
  Anonim, 2015c. FAO plant protection paper 21. "Recommended methods for measurement of pest resistance to pesticide". http://www.fao.org/docrep/x5048e/x5048E0m.htm Eylül 2, 2015.